Jordskiftesaker på gnr: 42/14

SaksnrSaksnavn
0620-1983-0005NORDERHOV PRESTEGÅRD