Jordskiftesaker på gnr: 42/89

SaksnrSaksnavn
0620-1995-0003Norderhov prestegård