Jordskiftesaker på gnr: 47

SaksnrSaksnavn
0620-1925-0009SØRUM
0620-1982-0002SØRUM GNR. 47
0620-1980-0004SØRUM GNR.47
0620-1973-0016SØRUM - EIKLI
0620-1982-0003SØRUM, GNR.47 M.FL.
0600-2004-0013Sørum
0600-2001-0028Ve Skog