Jordskiftesaker på gnr: 64

SaksnrSaksnavn
0620-1904-0002FONKALSRUD
0600-1904-0006Se sak 0620-1904-0002 Fonkalsr