Jordskiftesaker på gnr: 75

SaksnrSaksnavn
0620-1909-0001BURINGRUD OG ÅSENGEN INNM
0620-1938-0005HJELMERUD
0620-1974-0016HOLE - ØDEGÅRDEN
0620-1968-0010HOLE-ØDEGÅRDEN
0620-1943-0007RØISING
0620-1945-0010RØISING, LERBERG
0620-1993-0001RØYSING, GNR.75
0620-1874-0010Røising
0600-2001-0028Ve Skog