Jordskiftesaker på gnr: 75/16

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0016HOLE - ØDEGÅRDEN
0620-1968-0010HOLE-ØDEGÅRDEN
0620-1943-0007RØISING
0620-1993-0001RØYSING, GNR.75