Jordskiftesaker på gnr: 76/16

SaksnrSaksnavn
0620-1941-0005HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1945-0006HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1955-0002HOLE- ØDEGÅRDEN