Jordskiftesaker på gnr: 76/18

SaksnrSaksnavn
0620-1941-0005HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1945-0006HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1955-0002HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1963-0008HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1975-0012HOLE- ØDEGÅRDEN