Jordskiftesaker på gnr: 76/23

SaksnrSaksnavn
0620-1941-0005HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1986-0001HOLE- ØDEGÅRDEN
0600-1999-0035Hole-Ødegården