Jordskiftesaker på gnr: 77

SaksnrSaksnavn
0620-1938-0005HJELMERUD
0620-1955-0002HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1974-0011HOLE- ØDEGÅRDEN
0620-1894-0003HOLE- ØDEGÅRDEN, LERBERG
0620-1990-0008HOLE-ØDEGÅRDEN, GNR. 76
0620-1988-0001HOLE-ØDEGÅRDEN, GNR.76
0620-1994-0009LERBERG, GNR.77
0600-1996-0011Lerberg
0620-1894-0001MO,BJERKE M.FL.
0620-1945-0010RØISING, LERBERG
0620-1992-0007ØVRE LERBERG, GNR.77