Jordskiftesaker på gnr: 78

SaksnrSaksnavn
0620-1968-0006ASK M.FL.
0620-1968-0007ASK M.FL.
0620-1905-0001ASK SKOG
0620-1992-0004ASK, GNR. 78
0620-1884-0001Ask
0600-2011-0015Ask og Franserud
0600-2009-0038Bjerke i Ringerike
0600-1999-0035Hole-Ødegården
0620-1994-0009LERBERG, GNR.77
0600-1996-0011Lerberg
0600-1905-0006Se sak 0620-1905-0001 Ask skog
0620-1992-0007ØVRE LERBERG, GNR.77
0600-2013-0007Ødegaarden