Jordskiftesaker på gnr: 80/10

SaksnrSaksnavn
0620-1939-0008HJELLE
0620-1905-0002HJELLE- ØDEGÅRD SKOG
0600-1904-0010Se sak 0620-1905-0002 Hjelle
0600-2013-0007Ødegaarden