Jordskiftesaker på gnr: 80/12

SaksnrSaksnavn
0620-1905-0002HJELLE- ØDEGÅRD SKOG
0600-2013-0007Ødegaarden