Jordskiftesaker på gnr: 80/13

SaksnrSaksnavn
0620-1905-0002HJELLE- ØDEGÅRD SKOG