Jordskiftesaker på gnr: 80/17

SaksnrSaksnavn
0620-1905-0002HJELLE- ØDEGÅRD SKOG
0600-1905-0005Se sak 0620-1905-0002 Hjelle