Jordskiftesaker på gnr: 86

SaksnrSaksnavn
0620-1943-0006HØNEN
0620-1956-0006HØNEN
0620-1957-0013HØNEN
0620-1965-0006HØNEN
0620-1972-0008HØNEN
0620-1974-0002HØNEN
0620-1974-0012HØNEN
0620-1982-0005HØNEN
0600-2003-0026Hønen I
0600-2003-0027Hønen II
0620-1952-0008LUNDSTAD
0620-1928-0002SÆTRANG
0620-1937-0007ULLERÅL SAMEIESKOG