Jordskiftesaker på gnr: 87/1

SaksnrSaksnavn
0620-1977-0004ALME
0600-2003-0030AlmeII
0600-2003-0029Hov
0600-2003-0031Hov II
0600-2003-0026Hønen I
0620-1937-0007ULLERÅL SAMEIESKOG