Jordskiftesaker på gnr: 90/1

SaksnrSaksnavn
0600-2003-0026Hønen I
0620-1952-0008LUNDSTAD
0620-1935-0008NÆRSTAD - ALME
0620-1937-0007ULLERÅL SAMEIESKOG
0620-1987-0005VÅGÅRD, GNR.92