Jordskiftesaker på gnr: 92/16

SaksnrSaksnavn
0600-1998-0031Heen
0620-1937-0007ULLERÅL SAMEIESKOG