Jordskiftesaker på gnr: 95/11

SaksnrSaksnavn
0620-1943-0009VESTEREN (GRANBAK)