Jordskiftesaker på gnr: 102

SaksnrSaksnavn
0620-1903-0001BERG
0620-1938-0014BERG (NEDRE RINGKOLLSETER
0620-1943-0014BERG (ØVRE RINGKOLLSETER)
0620-1974-0003BERG M.FL.
0620-1950-0012BERG, BORGER M.FL.
0620-1960-0012BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1961-0014BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1983-0003FÆRDEN M.FL., GNR. 137
0600-2008-0008Færden
0620-1962-0001GJERMBU
0620-1970-0010GJERMBU
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0620-1959-0010HAUG M.FL.
0620-1951-0004KLEKKEN
0620-1953-0002KLEKKEN
0620-1956-0001KLEKKEN
0620-1960-0001KLEKKEN
0620-1961-0009KLEKKEN
0620-1964-0006KLEKKEN
0620-1968-0005KLEKKEN
0620-1970-0006KLEKKEN
0620-1973-0018KLEKKEN
0620-1977-0012KLEKKEN
0620-1977-0013KLEKKEN
0620-1979-0004KLEKKEN
0620-1979-0005KLEKKEN
0620-1955-0009KLEKKEN M.FL.
0620-1935-0001KLEKKEN SKOG
0620-1982-0009KLEKKEN, GNR. 102
0620-1982-0012KLEKKEN, GNR. 102
0620-1986-0007KLEKKEN, GNR. 102
0620-1959-0009KLETTE M.FL.
0600-1997-0014Klekken
0600-2012-0002Klekken nedre
0620-1955-0004NORDBY M/ SUNDBY M.FL.
0620-1964-0008STEINBU SETER
0620-1976-0008STEINBULIA
0620-1928-0002SÆTRANG
0600-2002-0018Sætrang
0620-1957-0007ULTVET M.FL.
0600-1996-0027Vambustykket