Jordskiftesaker på gnr: 102/3

SaksnrSaksnavn
0620-1903-0001BERG
0620-1938-0014BERG (NEDRE RINGKOLLSETER
0620-1974-0003BERG M.FL.
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0620-1951-0004KLEKKEN
0620-1973-0018KLEKKEN
0620-1959-0009KLETTE M.FL.
0620-1955-0004NORDBY M/ SUNDBY M.FL.