Jordskiftesaker på gnr: 102/38

SaksnrSaksnavn
0620-1962-0001GJERMBU
0620-1935-0001KLEKKEN SKOG
0620-1982-0009KLEKKEN, GNR. 102
0620-1986-0007KLEKKEN, GNR. 102
0600-1996-0027Vambustykket