Jordskiftesaker på gnr: 103/2

SaksnrSaksnavn
0620-1903-0001BERG
0620-1973-0008BERG
0620-1943-0014BERG (ØVRE RINGKOLLSETER)
0620-1974-0003BERG M.FL.
0620-1962-0001GJERMBU
0620-1970-0010GJERMBU