Jordskiftesaker på gnr: 108/1

SaksnrSaksnavn
0600-2000-0034ASKILDSRUD
0620-1980-0011AURDAL, GNR. 108
0620-1942-0006HONERUD SKOG
0620-1980-0013HONERUD, GNR. 108
0620-1972-0007TVEITER - ØDEGÅRDEN