Jordskiftesaker på gnr: 124/7

SaksnrSaksnavn
0620-1947-0001ALM SÆTERVOLL
0600-2000-0034ASKILDSRUD
0620-1952-0002GJØRUD M.FL., MO, SKOG
0620-1955-0014GJØRUD M.FL., MO, SKOG
0620-1959-0015SKOG
0620-1947-0002ÅSERUD M.FL.