Jordskiftesaker på gnr: 129/91

SaksnrSaksnavn
0620-1977-0010HVAL SØNDRE