Jordskiftesaker på gnr: 130/1

SaksnrSaksnavn
0620-1946-0005HONERUD SKOG, M.FL.
0600-1995-0024HVALSMOEN
0620-1959-0016KITTELSBY