Jordskiftesaker på gnr: 131

SaksnrSaksnavn
0620-1952-0009AUREN
0620-1955-0001AUREN
0620-1958-0001AUREN
0620-1962-0012AUREN M.FL.
0620-1960-0012BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1961-0014BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1950-0014BØLGEN, ÅSTERUD M.FL.
0620-1959-0010HAUG M.FL.
0620-1881-0001HVAL OG ØREN
0600-1995-0024HVALSMOEN
0620-1981-0015LO
0620-1995-0002Løken
0620-1946-0010STIGSRUD M.FL.
0600-1996-0031Spålen - Katnosa naturreservat
0620-1942-0001THOEN,LO,LØKEN SKOG M.FL.
0600-2010-0003Toen