Jordskiftesaker på gnr: 132/5

SaksnrSaksnavn
0620-1956-0003LO
0620-1979-0003LO
0600-2003-0003Lo, gnr. 132,134