Jordskiftesaker på gnr: 132/9

SaksnrSaksnavn
0600-1996-0031Spålen - Katnosa naturreservat
0620-1942-0001THOEN,LO,LØKEN SKOG M.FL.