Jordskiftesaker på gnr: 132/26

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0001BÅNDTJERN VANNVERK
0600-2003-0003Lo, gnr. 132,134