Jordskiftesaker på gnr: 132/53

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0001BÅNDTJERN VANNVERK