Jordskiftesaker på gnr: 133

SaksnrSaksnavn
0620-1960-0012BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1961-0014BØLGEN, LO, LØKEN M.FL.
0620-1922-0001FINNERUD SETER
0600-1995-0024HVALSMOEN
0600-2003-0026Hønen I
0620-1956-0001KLEKKEN
0620-1990-0001LØKEN, GNR.134
0620-1995-0002Løken
0620-1995-002BLøken
0620-1946-0004TOEN SKOG
0600-2010-0003Toen
0620-1883-0002Toen