Jordskiftesaker på gnr: 134/29

SaksnrSaksnavn
0600-2003-0003Lo, gnr. 132,134