Jordskiftesaker på gnr: 144/1

SaksnrSaksnavn
0620-1931-0006STRØMSOD (søndre) KASTSKOGEN