Jordskiftesaker på gnr: 170/1

SaksnrSaksnavn
0600-1899-0005Leirfaldet
0620-1899-0005Lerfaldet