Jordskiftesaker på gnr: 170/2

SaksnrSaksnavn
0600-1996-0035Grønknuten Naturreservat
0600-1899-0005Leirfaldet
0620-1899-0005Lerfaldet