Jordskiftesaker på gnr: 171/2

SaksnrSaksnavn
0600-1999-0017Flaskerud
0600-1996-0035Grønknuten Naturreservat