Jordskiftesaker på gnr: 179/2

SaksnrSaksnavn
0630-1952-0001Holmetjern Skog m.fl
0620-1976-0011VOLDEN