Jordskiftesaker på gnr: 220/1

SaksnrSaksnavn
0620-1947-0001ALM SÆTERVOLL