Jordskiftesaker på gnr: 259/1

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0620-1945-0011KOLBJØRNRUD
0600-1996-0043Kolbjørnrud