Jordskiftesaker på gnr: 259/2

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0620-1945-0011KOLBJØRNRUD
0620-1984-0005KOLBJØRNRUD - GREFSRUD