Jordskiftesaker på gnr: 259/5

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0600-1996-0043Kolbjørnrud