Jordskiftesaker på gnr: 268

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0620-1986-0002HAUG MELLOM,GNR.257 M.FL.
0600-2010-0013Klanderud
0600-1997-0005STIKSRUD
0600-1999-0005Stigsrud
0620-1937-0010ÅSTERUD - SVENSKERUD