Jordskiftesaker på gnr: 268/2

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0620-1986-0002HAUG MELLOM,GNR.257 M.FL.