Jordskiftesaker på gnr: 268/9

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0600-1997-0005STIKSRUD
0620-1937-0010ÅSTERUD - SVENSKERUD