Jordskiftesaker på gnr: 268/10

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA