Jordskiftesaker på gnr: 270

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA
0600-1996-0043Kolbjørnrud
0620-1937-0010ÅSTERUD - SVENSKERUD