Jordskiftesaker på gnr: 270/1

SaksnrSaksnavn
0620-1936-0010BURUDVOLLEN SETER HOLLEIA